Behind The Horizon


1. U dalechyn.
2. Viter.
3. Step.
4. Dyvnyi Den.
5. Sco Dali?
6. Dolyna Doli.
7. Pole.
8. Misyats.
9. Zastygla Khvylyna.
10. Slovo.